[1]
Frödén, S. og Rosell, A.-L. 2019. Opening an imaginative space? A study of toys and toy-play in a Swedish Waldorf kindergarten. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 5, (sep. 2019). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1383.