[1]
Bergnehr, D. 2019. Barnperspektiv, barns perspektiv och barns aktörskap – en begreppsdiskussion. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 5, (sep. 2019). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1373.