[1]
Andersen, M., Rønningen, G.E. og Løhre, A. 2019. Listen to the voices of the students! The role of peers in academic and social school connectedness. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 5, (jun. 2019). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1333.