[1]
Bjelland, C. og Haugsgjerd, A.J. 2019. Vårt doble dilemma – luper og speil i arbeid med refleksjon i lærerutdanningen . Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 5, (aug. 2019). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1296.