[1]
Østerud, S. 2016. Hva kan norsk skole lære av PISA-vinneren Finland?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 2, 2 (mai 2016). DOI:https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.119.