[1]
Kvernbekk, T. 2018. Evidensbasert praksis: Utvalgte kontroverser. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 4, (aug. 2018). DOI:https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.1153.