[1]
Hohr, H. 2015. Estetisk oppdragelse og kunst. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. 1, (des. 2015). DOI:https://doi.org/10.17585/ntpk.v1.113.