4 titler

I norsk og nordisk pedagogikk har det vært en lang tradisjon for ideen om å bruke
utdanningsinstitusjonene til å ruste barn og unge til aktiv deltagelse og interaksjon
med sine medmennesker i et omskiftelig arbeids- og samfunnsliv. Den norske psykologen og pedagogen Helga Eng skrev i 1937 at det var en oppgave for den pedagogiske forskningen å bidra til oppgaven med å danne barn og unge som kan leve i en «på mange måter vanskelig tilværelse», en tilværelse der det er enkelt å la seg «omtumle og ødelegge». Også i dag er det mange som oppfatter tilværelsen som vanskelig. Hvordan barn og unge kan erfare at livet er verdt å leve gjennom mestring og deltakelse er en stadig pågående pedagogisk målsetting som må være gjenstand for kontinuerlig problematisering og drøfting.

Alle objekter