11 titler

Våren 2020 startet en serie med protester mot rasisme og politivold i USA etter at George Floyd ble anholdt av politiet og kvalt til døde av en politimann under pågripelsen. Protestene ble en del av Black Lives Matter-bevegelsen og spredde seg rundt i verden. I Oslo deltok mange tusen i demonstrasjonene som ble holdt foran Stortinget og utenfor den amerikanske ambassaden. Korona-restriksjoner og smittevern satte liten begrensning for engasjementet. Dette ledet også til at mange med minoritetsbakgrunn sto frem i mediene og fortalte om opplevelser med å bli forskjellsbehandlet, ekskludert og/eller trakassert. En del fortalte også om negative opplevelser fra skoletiden.

I kjølvannet av Black Lives Matter-demonstrasjonene har vi fått mange og viktige diskusjoner om rasisme, om hvordan rasisme skal defineres og hva fenomenet innebærer. Det er lett å få øye på og ta avstand fra synlig, ideologisk motivert rasisme, men vanskeligere å få grep om mer subtile former for nedsettende eller ekskluderende adferd og underliggende institusjonelle strukturer og praksiser. Dette er et viktig utgangspunkt for en refleksjon om hvordan rasismen spiller seg ut i skolen.

Bidragene i dette temanummeret inngår i en faglig diskusjon om hvordan skolen og lærerutdanningen kan fylle sitt mandat om å forebygge og motarbeide fordommer og diskriminering.

Alle objekter