5 titler

For å sette digitalisering av utdannings- og oppvekstspraksiser på agendaen i Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk har vi invitert fire erfarne forskere fra henholdsvis Finland, Sverige, Danmark og Norge til dette nummeret. Vi har gitt dem frie tøyler, men samtidig utfordret dem til å kritisk diskutere hva digitalisering av utdanning og oppvekst innebærer sett fra deres ståsted. Disse er Reijo Kupiainen, Susanne Kjällander, Malene Larsen og Ola Erstad.

Alle objekter