Turboladet globalisering og den fremtidsparate skole - en vision

  • Jacob Klitmøller Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
  • Dion Sommer Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Sammendrag

I denne artikel præsenteres en ‘vision’ for den fremtidsparate skole baseret på forskning indenfor pædagogisk psykologi, udviklingspsykologi og tilstødende felter. Vi befinder os i en stadig mere omfattende forandringstid i en global kontekst, hvor det er blevet umuligt at forudsige hvilke krav vi skal uddanne vores skolebørn til at kunne håndtere. Den dominerende trend – som vi betegner den merkantil ide – regulerer daginstitution og uddannelse gennem hastige reformer, komparative målinger (e.g. PISA) og et ensidigt fokus på forskning i ’hvad der virker’. Vi argumenterer for at der er alvorlige begrænsninger i denne måde at tænke på og introducerer et alternativ. Fra forskning i forholdet mellem leg og læring viser vi betydningen af leg for senere læring; for at bibeholde og styrke skolens demokratiske fundament argumenterer vi for inddragelse af elevers ’stemme’; og vi viser at evolutionspsykologien har et mere nuanceret billede af hvad det vil sige at være menneske end det er tilfældet i de dominerende trends inden for uddannelse i øjeblikket.

ABSTRACT

English title: Turbocharged Globalization and the Forward-Thinking School - A Vision

Based on research within educational psychology, developmental psychology and related areas a ’vision’ for the future-ready school is presented. We find ourselves in an ever more encompassing context of global change in which it is all but impossible to foresee how children should be educated. The dominating trend - which we term the mercantile idea – regulates childcare and education through frequent changes in policies; in comparative measurements (e.g. PISA); and a one-sided focus on research into ‘what works’. We argue that there are serious limitations with this model. We will argue that play has a vital role in creating conditions for better learning later in life; that student ‘voices’ are necessary to maintain and strengthen the democratic core in education; and show that evolutionary psychology have a more nuanced picture of what we are as human beings than is captured in the dominating trends of school reform at the moment.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2016-12-20
Hvordan sitere
Klitmøller, J., & Sommer, D. (2016). Turboladet globalisering og den fremtidsparate skole - en vision. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 2(3). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.437
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
school, play, learning, student voice, globalization