Leder


Leder

Published: April 2016

©2016 Anne Berit Emstad et al. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license.

Citation: Anne Berit Emstad et al. «Leder.» Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 2, 2016, p. 1. http://dx.doi.org/10.17585/ntpk.v2.416

 

Dette spesialnummeret av Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk springer ut av konferansen FoU i praksis som ble arrangert ved Dronning Maud Minnes Høgskole i Trondheim 9. og 10. april 2015. Den tematiske overskriften for konferansen – Snipp snapp snute – er danning ute? – spesifiseres i spørsmålet: Utdanning 2015: Skal alt kunne måles? Dette er ikke et nytt spørsmål i utdanningshistorisk sammenheng, men det er et spørsmål som stadig engasjerer, irriterer og utfordrer. Konferansen var henvendt til et bredt spekter av utdanninger: Barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. Den samlet utdanningsforskere og lærerutdannere fra en rekke nordiske høgskoler og universitet.

Alle som deltok med paper på konferansen var invitert til å sende inn en artikkel til vurdering for dette spesialnummeret. Vi mottok 32 artikler. Etter fagfellevurdering (dobbel blind peer review) publiseres nå 9 artikler. Den bredden i interesser og bakgrunn som konferansen FoU i praksis representerer viser seg i artiklene som publiseres i dette spesialnummeret.

Konferansen FoU i praksis ble arrangert av NTNU, HiST, HiNT og DMMH. NTNU var ansvarlig for programkomitéen i konferansen. Den ble støttet av Forskningsrådet og Midt-norsk nettverk for lærerutdanning.

Trondheim, februar 2016

Programkomiteen for konferansen FoU i praksis 2015

Anne Berit Emstad (NTNU)
Idar Kjølsvik (Nord Universitet/HiNT)
Ingar Pareliussen (DMMH)
Einar Sundsdal (NTNU/HiST)

Published
2016-04-06
How to Cite
EMSTAD, Anne Berit. Lederartikkel til spesialnummer FoU i Praksis. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, [S.l.], v. 2, n. 1, apr. 2016. ISSN 2387-5739. Available at: <https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/416>. Date accessed: 24 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.416.