Du kan, du skal – skolevegring, digitalisering og selvets tretthet i den elevsentrerte skolen

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2022-12-22

Utgave

Seksjon

Bokessay