Klasseledelse som paradoksal virksomhet

Forfattere

  • Line T. Hilt Universitetet i Bergen, Norge
  • Øyvind Wiik Halvorsen Universitetet i Bergen, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.4065

Sammendrag

Dette essayet stiller seg spørrende til hvorfor klasseledelse er blitt en så viktig del av det pedagogiske språket i samtiden. Med utgangspunkt i allmennpedagogikken, vil vi undersøke og kritisere klasseledelse som begrep. Essayet hevder at klasseledelsesspråket hviler på pedagogiske grunnspørsmål som er eldre enn begrepet selv. Som alternativ, vil vi argumentere for at lærere ser sin virksomhet som en taktfull omgang med spenningsforhold som standardisering og individualisering, tvang og frihet, teknikk og moralitet og teori og praksis. Med forankring i allmennpedagogikken vil vi dermed fremme en fortolkning av klasseledelse som en grunnleggende paradoksal virksomhet.

English abstract

Classroom leadership as a paradoxical practice

This essay reflects on why classroom-leadership has become such an important part of the educational language today. We will investigate and criticize the concept of classroom-leadership from the perspective of general pedagogy (Allgemeine Pädagogik). The essay claims that the language of classroom leadership rests on foundational questions in education, that are older than the concept itself. As an alternative, we suggest that teachers ought to see their practice as a tactful arrangement, dealing with contradictions between standardization and individualization, power and freedom, technique and morality, as well as theory and practice. Based on general pedagogy, we promote an interpretation of classroom leadership as an essentially paradoxical practice.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2022-12-21

Hvordan sitere

Hilt, L. T., & Wiik Halvorsen, Ø. (2022). Klasseledelse som paradoksal virksomhet. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8. https://doi.org/10.23865/ntpk.v8.4065

Utgave

Seksjon

Essay

Nøkkelord:

klasseledelse, allmennpedagogikk, grunnspørsmål, pedagogisk takt, lærerprofesjonalitet