Bør «spesialpedagogikk» være et eget felt? Et innenfra-perspektiv

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2022-10-20

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

kategorier, vitenskapelig legitimitet, inkludering, Vygotskij, Vygotsky, categories, scientific legitimation, inclusion