Inkluderingsbegrepet under utvikling? En analyse av de norske læreplanverkene L97, LK06 og LK20

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2022-08-26

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Kategorier

Nøkkelord:

inkluderende læringsmiljø, demokrati, deltakelse, medvirkning, læreplananalyse, Norge, inclusive learning environment, democracy, participation, analysis of national curriculum, Norway