Terror og opplysning: Danning til medborgerskap etter 22. juli

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2022-12-21

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

deliberasjon, fellesskap, erfaring, tingliggjøring, subjektivitet