Skolelivskvalitet under implementering av samundervisning og iPad. En longitudinell casestudie av erfaringene til elever med spesialundervisning

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2022-08-26

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Kategorier

Nøkkelord:

samundervisning, inkludering, iPad, skolelivskvalitet, co-teaching, inclusion, quality of school life