Sammenheng: Om et diskursivt knutepunkt i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert

2022-10-21

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

fagfornyelsen, læreplanreform, diskursanalyse, dokumentanalyse, koherens, curriculum reform, discourse analysis, coherence, consistency, alignement