Ein likeverdig skule i framtida?

  • Peder Haug Volda University College

Sammendrag

Artikkelen tek utgangspunkt i negative erfaringar med reformer i skulen. Konsekvensen av innstillingane frå Ludvigsenutvalet er venta å verte ei ny stor reform i grunnskulen. Endring av skulen blir så diskutert dels ut frå kva som er utfordringane i norsk skule, og kva endringserfaringar ein har i norsk skule. Diskusjonen om innhaldet i skulen i framtida rører i liten grad ved at han ikkje fungerer sosialt rettferdig, at det er manglande kvalitet på læringsmiljøet og det er svak realisering av ein inkluderande skule for mange elevar. Siste del av artikkelen tek opp spørsmål kring kva som skal til for å skape endring i skulen, med referansar til Ludvigsenutvalet. Konklusjonen er at om ein skal forme ut framtidsskulen, må dei ulike elementa som gjeld verksemda der sjåast i samanheng.

ABSTRACT

English title: An Equitable School in the Future?

The article deals with The Ludvigsen committee’s suggestions for future changes in school. The Norwegian Government appointed this committee in 2013 to assess primary and secondary education subjects in terms of the competence society and working life will need in the future. The committee’s recommendations do not specifically refer to the group of students in need of special support and being in danger of marginalization in school. However, some of the proposals could improve school’s function for them. The first part of the article is about what consequences some of the recommendations could have for these students in school. The elements discussed are emphasize on depth learning, increased flexibility in distribution of subjects and teaching hours and a broad perspective on what student competences school should be responsible for. How these changes will function for the students depends upon the implementation. Part two of the article therefore deals with what to consider making the recommendations a chance to succeed. The main points are to build on professional ground, to understand the complexity of the challenges and to make institutions responsible, not only individuals.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2016-12-20
Hvordan sitere
Haug, P. (2016). Ein likeverdig skule i framtida?. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 2(3). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.273
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
Ludvigsenutvalget, marginalisering, inkludering