Ein likeverdig skule i framtida?

  • Peder Haug Volda University College

Sammendrag

Artikkelen tek utgangspunkt i negative erfaringar med reformer i skulen. Konsekvensen av innstillingane frå Ludvigsenutvalet er venta å verte ei ny stor reform i grunnskulen. Endring av skulen blir så diskutert dels ut frå kva som er utfordringane i norsk skule, og kva endringserfaringar ein har i norsk skule. Diskusjonen om innhaldet i skulen i framtida rører i liten grad ved at han ikkje fungerer sosialt rettferdig, at det er manglande kvalitet på læringsmiljøet og det er svak realisering av ein inkluderande skule for mange elevar. Siste del av artikkelen tek opp spørsmål kring kva som skal til for å skape endring i skulen, med referansar til Ludvigsenutvalet. Konklusjonen er at om ein skal forme ut framtidsskulen, må dei ulike elementa som gjeld verksemda der sjåast i samanheng.

(Published: 20 December, 2016)

Citation: Peder Haug. «Ein likeverdig skule i framtida?.» Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 2, 2016, pp. 64-77.
http://dx.doi.org/10.17585/ntpk.v2.273

Publisert
2016-12-20
Hvordan sitere
Haug, P. (2016). Ein likeverdig skule i framtida?. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 2(3). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.273
Seksjon
Forskningsartikler