Ein likeverdig skule i framtida?

  • Peder Haug Volda University College

Abstract

Artikkelen tek utgangspunkt i negative erfaringar med reformer i skulen. Konsekvensen av innstillingane frå Ludvigsenutvalet er venta å verte ei ny stor reform i grunnskulen. Endring av skulen blir så diskutert dels ut frå kva som er utfordringane i norsk skule, og kva endringserfaringar ein har i norsk skule. Diskusjonen om innhaldet i skulen i framtida rører i liten grad ved at han ikkje fungerer sosialt rettferdig, at det er manglande kvalitet på læringsmiljøet og det er svak realisering av ein inkluderande skule for mange elevar. Siste del av artikkelen tek opp spørsmål kring kva som skal til for å skape endring i skulen, med referansar til Ludvigsenutvalet. Konklusjonen er at om ein skal forme ut framtidsskulen, må dei ulike elementa som gjeld verksemda der sjåast i samanheng.

(Published: 20 December, 2016)

Citation: Peder Haug. «Ein likeverdig skule i framtida?.» Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 2, 2016, pp. 64-77.
http://dx.doi.org/10.17585/ntpk.v2.273

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2016-12-20
Section
Original Research Articles
How to Cite
HAUG, Peder. Ein likeverdig skule i framtida?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, [S.l.], v. 2, n. 3, dec. 2016. ISSN 2387-5739. Available at: <https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/273>. Date accessed: 23 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.273.