Litteratursamtalens danningspotensial

  • Gro Ulland Høgskolen i Bergen, Department of Education

Sammendrag

Denne artikkelen undersøker hva det er i forholdet mellom lærer, elev og tekstsamtalen, som kan føre til betydning og dermed ha potensial for danning hos elevene. Både Gert Biesta og Wolfgang Klafki  tydeliggjør lærerens ansvar og rolle i arbeidet med å tilrettelegge for elevenes muligheter til å hente ut denne betydningen. Artikkelen viser særlig hvordan Biestas begreper om ’trust’, ’violence’ og ’responsibility’ kan beskrive dynamikken mellom lærer og elev i en læringssituasjon, men også hvordan læreren må identifisere substansen i et innhold slik at dette i neste omgang kan bety noe for eleven. Den litterære samtalen som fungerer som eksempel i artikkelen, er en samtale blant lærer og 4 elever på 5. trinn, knyttet til en skjønnlitterær barnebok. Teksten utfordrer elevene i forhold til deres etablerte forestillinger, mens selve samtalen inviterer elevene til å respondere med egne meninger og følgelig få en stemme i fellesskapet. 

ABSTRACT

English title: The Formation Potential of the Literature Conversation

This article examines what it is in the relationship between teacher, student and the content of learning that can lead to meaning and thus have the potential for formation of students. Both Gert Biesta and Wolfgang Klafki clarifies the teacher's responsibility and role in facilitating students' opportunities to bring out this meaning. The article shows in particular how Biesta’s concept of 'trust', 'violence' and 'responsibility' can describe the dynamic relation between teacher and student in a learning situation. It also shows how the teacher must identify the substance in a content in order to present this in a way that gives meaning for the learner. The literary conversation that serves as example in this article, is a conversation among teacher and four students about a fictional children's book. The book challenges students in relation to their established ideas, while the actual conversation invites the students to respond with their own voices and consequently be a part of the group.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2016-12-20
Hvordan sitere
Ulland, G. (2016). Litteratursamtalens danningspotensial. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 2(3). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.270
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
danning, litteratursamtalen, Klafki, Biesta, mening, læringssituasjon