Steinerpedagogikk

  • Anne Mette Stabel Steinerhøyskolen
  • Henrik Holm Steinerhøyskolen

Sammendrag

Vi er stolte over å kunne presentere sju artikler som på ulike måter belyser viktige steinerpedagogiske spørsmål. Vi håper artiklene i temanummeret vil bidra til økt interesse for steinerpedagogiske perspektiver på barn, skole, oppvekst og undervisning og ikke minst, at flere forskere ser muligheter for å forme forskningsprosjekter der steinerpedagogikk inngår.

ABSTRACT

English title: Waldorf Pedagogy

We are proud to present seven articles that each in their own way highlight important waldorf pedagogical questions. We hope that the articles in this issue will contribute to an increase in interest for waldorf pedagogical perspectives on children, school, childhood and education, and, last but not least, get researchers to see an opportunity for initiating projects relating to waldorf pedagogy.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2019-09-19
Hvordan sitere
Stabel, A. M., & Holm, H. (2019). Steinerpedagogikk. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1851
Seksjon
Leder