Barneperspektiv i nordisk pedagogikk, barne- og ungdomsforskning

  • Maria Øksnes
  • Vebjørg Tingstad

Sammendrag

I dette nummeret av Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk har vi gleden av å presentere syv artikler. De nærmer seg temaets hovedfokus fra ulike vinkler, så vel empirisk som teoretisk. De har likevel et felles omdreiningspunkt knyttet til det å lytte til barn, barns aktørskap, motstand, medvirkning, ut fra empiriske studier, samt mer teoretiske diskusjoner som kan være viktige bidrag inn i den pågående samtalen om barneperspektiv som begrepsmessig overbygning i forskning om pedagogikk, barn og barndom.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2019-06-19
Hvordan sitere
Øksnes, M., & Tingstad, V. (2019). Barneperspektiv i nordisk pedagogikk, barne- og ungdomsforskning. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1695
Seksjon
Leder