Leder: Barneperspektiv i nordisk pedagogikk, barne- og ungdomsforskning

  • Maria Øksnes
  • Vebjørg Tingstad

Sammendrag

I dette nummeret av Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk har vi gleden av å presentere syv artikler. De nærmer seg temaets hovedfokus fra ulike vinkler, så vel empirisk som teoretisk. De har likevel et felles omdreiningspunkt knyttet til det å lytte til barn, barns aktørskap, motstand, medvirkning, ut fra empiriske studier, samt mer teoretiske diskusjoner som kan være viktige bidrag inn i den pågående samtalen om barneperspektiv som begrepsmessig overbygning i forskning om pedagogikk, barn og barndom.

ABSTRACT

English title: The Child's Perspective in Nordic Pedagogy, Child and Youth Research

In this issue of the Nordic Journal of Pedagogy and Critique, we have the pleasure of presenting seven articles that engage with the matter of listening to children, and children's agency, resistance and participation. All articles approach the issue's main focus from different angles, empirically as well as theoretically, and are theoretical discussions that can prove of great value to the current conversation on child perspectives as an overarching theme in research on pedagogy, children and childhood.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2019-06-19
Hvordan sitere
Øksnes, M., & Tingstad, V. (2019). Leder: Barneperspektiv i nordisk pedagogikk, barne- og ungdomsforskning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1695
Seksjon
Fokus: Barneperspektiv