Dybdelæring: En ny utdanningsfarsott?

  • Monica Melby-Lervåg Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Utdanningsforskning er et ungt forskningsfelt, og i likhet med andre felt som har kort  forskningstradisjon bærer det preg av en del barnesykdommer. En slik barnesykdom er at det med jevne mellomrom kommer farsotter med et svakt forskningsfundament. Eksempler på slike farsotter i utdanning er læringsstiler, læringspyramiden, Hatties visible learning og Lesing på talens grunn. En ny bok om "Dybdelæring" av Fullan, Quinn og McEachen er nå oversatt til norsk. Dessverre gir en gjennomlesing av denne boken grunn til bekymring for at vi med dybdelæring står overfor en ny farsott i utdanningspolitikk og praksis.  

Publisert
2019-01-28
Hvordan sitere
Melby-Lervåg, M. (2019). Dybdelæring: En ny utdanningsfarsott?. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1534
Seksjon
Bokmeldinger