Dybdelæring: En ny utdanningsfarsott?

  • Monica Melby-Lervåg Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Utdanningsforskning er et ungt forskningsfelt, og i likhet med andre felt som har kort  forskningstradisjon bærer det preg av en del barnesykdommer. En slik barnesykdom er at det med jevne mellomrom kommer farsotter med et svakt forskningsfundament. Eksempler på slike farsotter i utdanning er læringsstiler, læringspyramiden, Hatties visible learning og Lesing på talens grunn. En ny bok om "Dybdelæring" av Fullan, Quinn og McEachen er nå oversatt til norsk. Dessverre gir en gjennomlesing av denne boken grunn til bekymring for at vi med dybdelæring står overfor en ny farsott i utdanningspolitikk og praksis.  

ABSTRACT

English title: Deep Learning: A New Educational Epidemic?

Education research is a relatively new field of research, and, like other fields with a brief research tradition, education research is somewhat afflicted by childhood illnesses. One such illness is the occastional resurgence of epidemics with weak scientific bases. Examples of such epidemics within education are modes of learning, the learning pyramid, Hattie's visible learning and Leimar's speech-based reading acquisition (the LTG method). A new book on deep learning, by Fullan, Quinn and McEachen, has now been translated into Norwegian. Unfortunately, this book gives us cause for concern that deep learning might be a new epidemic in educational politics and practice.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2019-01-28
Hvordan sitere
Melby-Lervåg, M. (2019). Dybdelæring: En ny utdanningsfarsott?. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1534
Seksjon
Bokmeldinger