Nasjonale prøver i norske riks- og regionaviser - en historisk tekstanalyse av redaksjonelle framstillinger av nasjonale prøver

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2019-06-05
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
standardiserte tester, nasjonale prøver, nyhetsmedia, tekstanalyse, utdanningspolitikk, standardized tests, national tests, news media, text analysis, educational policy