Effekten av økt fysisk aktivitet i skolen

Forfattere

  • Roland van den Tillaar Høgskolen i Nord-Trøndelag, Norge
  • Vegar Rangul Høgskolen i Nord-Trøndelag, Norge
  • Pål Lagestad Høgskolen i Nord-Trøndelag, Norge
DOI: https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.147

Sammendrag

Det maksimale oksygenopptaket (VO2peak) har vist seg å være en god indikator på kardiorespiratorisk form (fysisk form). Gjennom økt fysisk aktivitet og intensitet kan en øke det maksimale oksygenopptaket. Det finnes få studier på ungdomsskoleelevers fysiske form, men flere studier tyder på at det fysiske aktivitetsnivået er lavt. Formålet med studien var å studere om økt intensitet eller økt antall minutter med kroppsøvingbedret den fysiske formen. Elever i åttende klasse ble invitert til å delta. 124 elever takket ja, og disse ble fordelt i tre like grupper. Disse gjennomgikk testing før og etter en toårs intervensjon. Den ene gruppen gjennomførte vanlig kroppsøving. Den andre gruppe gjennomførte kroppsøvingstimer med fokus på høyere intensitet. Den tredje gruppen hadde tre-fire ganger 30 minutter med fysisk aktivitet i skolesammenheng i tillegg til vanlig kroppsøving. Resultatene viste ingen signifikante endringer i fysisk form etter de to årene. Resultatene tyder på at økt intensitet og/eller økt antall timer i kroppsøving ikke gir bedre oksygenopptak over to år, og at formålet med kroppsøvingsfaget ikke fortrinnsvis bør være å øke den fysiske formen til elevene.

English abstract

The Effect of Increased Physical Activity in Education

Maximal oxygen uptake (VO2peak) has shown to be a good indicator for aerobic cardiorespiratory fitness (physical fitness). Increased physical activity and/or intensity can increase this maximal oxygen uptake. Previous studies have shown that the physical activity level is decreasing/low for pupils at secondary schools. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of two years of intervention of increased number of physical education (PE) classes, intensity at physical education classes upon maximal oxygen uptake in secondary school pupils. 124 pupils from the eighth grade were equally divided in three groups: the first group continued with three school hours PE per week, while the second group had the same number of PE hours per week, but the intensity during the hours was increased. The third group had, besides the three PE hours, 30 minutes of organized physical activity three times per week. After 2 years of intervention, no significant differences in maximal oxygen uptake were found from the pretest and between the groups. It was concluded that increased intensity in ordinary PE or increased number of PE hours does not give higher oxygen uptake over two years in secondary school pupils.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2016-04-06

Hvordan sitere

van den Tillaar, R., Rangul, V., & Lagestad, P. (2016). Effekten av økt fysisk aktivitet i skolen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 2(1). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.147

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Emneord (Nøkkelord):

maksimalt oksygenopptak, kroppsøving, ungdomsskole