Effekten av økt fysisk aktivitet i skolen

  • Roland van den Tillaar HINT
  • Vegar Rangul HINT
  • Pål Lagestad HINT

Sammendrag

 Det maksimale oksygenopptaket (VO2peak) har vist seg å være en god indikator på kardiorespiratorisk form (fysisk form). Gjennom økt fysisk aktivitet og intensitet kan en øke det maksimale oksygenopptaket. Det finnes få studier på ungdomsskoleelevers fysiske form, men flere studier tyder på at det fysiske aktivitetsnivået er lavt. Formålet med studien var å studere om økt intensitet eller økt antall minutter med kroppsøvingbedret den fysiske formen. Elever i åttende klasse ble invitert til å delta. 124 elever takket ja, og disse ble fordelt i tre like grupper. Disse gjennomgikk testing før og etter en toårs intervensjon. Den ene gruppen gjennomførte vanlig kroppsøving. Den andre gruppe gjennomførte kroppsøvingstimer med fokus på høyere intensitet. Den tredje gruppen hadde tre-fire ganger 30 minutter med fysisk aktivitet i skolesammenheng i tillegg til vanlig kroppsøving. Resultatene viste ingen signifikante endringer i fysisk form etter de to årene. Resultatene tyder på at økt intensitet og/eller økt antall timer i kroppsøving ikke gir bedre oksygenopptak over to år, og at formålet med kroppsøvingsfaget ikke fortrinnsvis bør være å øke den fysiske formen til elevene.

(Published: 6 April, 2016)

Citation: Roland van den Tillaar et al. «Effekten av økt fysisk aktivitet i skolen. Betydningen av økt fysisk aktivitet i kroppsøving når det gjelder utviklingen av det maksimale oksygenopptaket blant ungdomsskoleelever.» Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk,
Vol. 2, 2016, pp. 108-118. http://dx.doi.org/10.17585/ntpk.v2.147

 

Publisert
2016-04-06
Hvordan sitere
van den Tillaar, R., Rangul, V., & Lagestad, P. (2016). Effekten av økt fysisk aktivitet i skolen. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 2(1). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.147
Seksjon
Forskningsartikler