Kontemplative aktiviteter i skolen i et resonanspædagogisk perspektiv

  • Marie Kolmos Center for Sundhedsfremmeforskning, Roskilde Universitet

Sammendrag

Igennem de seneste år har der været en stigende interesse for at anvende kontemplative og mindfulness-
baserede aktiviteter som yoga og meditation til børn i pædagogiske kontekster. Mens fortalerne
for mindfulness-programmer i uddannelsessammenhænge argumenterer for, at meditation kan
være en løsning på stressede institutionshverdage, fremhæver kritikere, at disse anvisninger risikerer
at føre til endnu en styringsteknologisk praksis. Med en ambition om at se ud over denne tvetydighed
er formålet med denne artikel at vise og diskutere, hvordan skolepraksisser, hvor kontemplative
aktiviteter er en integreret del af undervisningen, kan være med til at underbygge elevers relation
til verden. Disse skolepraksisser analyseres med udgangspunkt i den tyske sociolog Hartmut Rosas
relationelle dannelsesmetafor resonans. På baggrund af denne analyse er det artiklens ambition at
vise, hvordan de udvalgte typer af skolepraksisser kan bidrage med vigtig viden til diskussionen om
anvendelsen af mindfulness i uddannelsessammenhænge.

ABSTRACT

English title: Contemplative School Activities in a Resonance Pedagogical Perspective

In recent years there has been an increasing interest in employing contemplative and mindfulness-
based activities like yoga and meditation in educational settings. While the proponents of
mindfulness programs in school settings see activities like meditation as part of the solution for
stressful school lives critics argue that the activities lead to yet another technology to control individuals.
With the ambition to see beyond this ambiguity the aim of this article is to show and discuss
how school practices where contemplative activities are an integrated part of the everyday school
life have the potential to promote relations that open the self to the world. This discussion is embedded
in the metaphorical framework of ‘resonance’ as developed by the German sociologist Hartmut
Rosa. On the basis of this analysis the ambition is to show, how the selected school practices can
contribute with important knowledge to the discussion about the use of mindfulness in educational
settings.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2019-09-19
Hvordan sitere
Kolmos, M. (2019). Kontemplative aktiviteter i skolen i et resonanspædagogisk perspektiv. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1429
Seksjon
Fokus: Steinerpedagogikk
Emneord (Nøkkelord)
Steinerskole, folkeskole, resonans, dannelse, det gode liv, Waldorf School, public school, resonance, bildung, the good life