Barnperspektiv och delaktighet som ideologisk orientering för småbarnspedagogiken i Finland

  • Jan-Erik Mansikka Helsingfors universitet
  • Marina Lundkvist Helsingfors universitet

Sammendrag

Barnomsorgen i Finland har en gemensam historia med övriga Norden, dels genom Fröbeltraditionen, dels genom de värderingar som ligger till grund för det nordiska välfärdssamhället. Under en lång tid har daghem och skola utvecklats utifrån olika utgångspunkter och styrprocesser. Men under de senaste åren har dessa kommit att konsolideras i en politiskt underbyggd reform. En tradition av omsorg och fostran för barn mellan 0–6 år omskrivs till småbarnspedagogik, och i den nya läroplanen som tagits i bruk 2017 betonas barns perspektiv och barns delaktighet som centrala utgångspunkter för verksamheten, som en ny ideologisk värdegrund för den moderna småbarnspedagogiken i Finland. I artikeln analyseras vilka uttryck för barns perspektiv och delaktighet som framträder i de finländska styrdokumenten. Vi lyfter också fram olika faktorer som bidragit till att orienteringen mot barns perspektiv och delaktighet etablerats senare i Finland jämfört med de övriga nordiska länderna.

ABSTRACT

English title: Children's Perspectives and Participation as the Ideological Orientation of Early Childhood Education in Finland

In the Nordic countries, early childhood education and care (ECEC) share the same philosophical tradition and underlying social values. Early childhood institutions have traditionally been developed within a framework quite separate from school development. In Finland, due to recent educational reforms, the two educational institutions seem to be consolidated. The concept of education is today very prominent in the early childhood context. The new curriculum, which has been in use since 2017, emphasizes children’s perspective and children’s participation as a central point of departure, as significant concepts of a new ideological framework for the modern ECEC. In this article, we analyse what role kinds children’s perspective and children’s participation have in recent steering documents. We also focus on some factors that contribute to the relatively slow development in incorporating children’s perspective and children’s participation in the culture of ECEC in Finland, compared to other Nordic countries.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2019-09-19
Hvordan sitere
Mansikka, J.-E., & Lundkvist, M. (2019). Barnperspektiv och delaktighet som ideologisk orientering för småbarnspedagogiken i Finland . Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 5. https://doi.org/10.23865/ntpk.v5.1367
Seksjon
Fokus: Barneperspektiv
Emneord (Nøkkelord)
barns perspektiv, delaktighet, småbarnspedagogik i Finland, lâroplan, styrdokument, child's perspektive, participation, ECEC in Finland, curriculum, steering document