Å forstå læringsprosessene i rollespill: eksempel fra samfunnsfaget i lærerutdanningen

  • Tove Leming Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Norges arktiske universitet (UiT), Tromsø, Norge

Abstract

Sammendrag:

Artikkelens tema er rollespill som arbeidsform i høyere utdanning, og hvordan man kan forstå læringsprosessene i denne arbeidsformen. Fokuset er på lærerutdanningens samfunnskunnskap, og det brukes konkret et eksempel fra undervisningstemaet familie, seksualitet og samliv. Målsetningen ved å bruke rollespill er å skape mer reflekterte og analytiske holdninger hos lærerstudenter i forhold til viktige verdivalg og situasjoner som møter dem i sin fremtidige lærerrolle, og på den måten bidra til at danningselementet i utdanningen styrkes. Ved hjelp av teorier om transformativ læring, samt tre ulike dimensjoner ved læring: innhold, drivkraft og samspill, analyseres erfaringer ved bruk av rollespill. Læringen foregår i en prosess med andre aktører, og i en kontekst hvor blant annet emosjoner kan ha betydning.

(Published: 6 April 2016)

Citation: Tove Leming. «Å forstå læringsprosessene i rollespill: Eksempel fra samfunnsfaget i lærerutdanningen.» Nordisk
tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 2, 2016, pp. 61-72. http://dx.doi.org/10.17585/ntpk.v2.132

 


 

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2016-04-06
Section
Original Research Articles
How to Cite
LEMING, Tove. Å forstå læringsprosessene i rollespill: eksempel fra samfunnsfaget i lærerutdanningen. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, [S.l.], v. 2, n. 1, apr. 2016. ISSN 2387-5739. Available at: <https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/132>. Date accessed: 23 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.132.