Evidensbasert praksis: Utvalgte kontroverser

  • Tone Kvernbekk University of Oslo

Abstract

Evidensbasert praksis (EBP) er en stor tematikk med forgreninger i mange retninger, for eksempel epistemologi, metode, normativitet, kausalitet, rom for skjønn, forskningens rolle overfor praksis, etc. Ikke overraskende er uenigheten stor. I denne artikkelen diskuterer jeg fire utvalgte kontroverser: Hva «basert» betyr, evidensbegrepet, instrumentalitet og standardisering av praksis. Det finnes naturligvis flere kontroverser, men nettopp i disse er det mange misforståelser ute og går. Artikkelen er tenkt å bidra til oppklaring av ulike misforståelser, men også til nødvendig nyansering og tvisyn om EBP.

English abstract

Evidence-based practice (EBP) comprises a multitude of topics and has many ramifications, including epistemological, methodological, normative and ontological ones. Not surprisingly disagreement reigns. In this article I discuss four selected controversies: What “based” might mean, the concept of evidence, instrumentality, and the standardization of practice. These four are selected because they, as I see it, are the home of many misunderstandings. This article aims to help clarify matters, and to contribute to more nuanced discussions about EBP.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2018-08-14
Section
Original Research Articles
How to Cite
KVERNBEKK, Tone. Evidensbasert praksis: Utvalgte kontroverser. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, [S.l.], v. 4, aug. 2018. ISSN 2387-5739. Available at: <https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/1153>. Date accessed: 21 nov. 2018. doi: https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.1153.
Keywords
evidens, kausalitet, mål-middel, skjønn, tiltaksintegritet, causality, evidence, fidelity, judgement, means-end, stability