Evidensbasert praksis: Utvalgte kontroverser

Forfattere

  • Tone Kvernbekk University of Oslo
DOI: https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.1153

Sammendrag

Evidensbasert praksis (EBP) er en stor tematikk med forgreninger i mange retninger, for eksempel epistemologi, metode, normativitet, kausalitet, rom for skjønn, forskningens rolle overfor praksis, etc. Ikke overraskende er uenigheten stor. I denne artikkelen diskuterer jeg fire utvalgte kontroverser: Hva «basert» betyr, evidensbegrepet, instrumentalitet og standardisering av praksis. Det finnes naturligvis flere kontroverser, men nettopp i disse er det mange misforståelser ute og går. Artikkelen er tenkt å bidra til oppklaring av ulike misforståelser, men også til nødvendig nyansering og tvisyn om EBP.

English abstract

Evidence-Based Practice: A Selection of Controversies

Evidence-based practice (EBP) comprises a multitude of topics and has many ramifications, including epistemological, methodological, normative and ontological ones. Not surprisingly disagreement reigns. In this article I discuss four selected controversies: What “based” might mean, the concept of evidence, instrumentality, and the standardization of practice. These four are selected because they, as I see it, are the home of many misunderstandings. This article aims to help clarify matters, and to contribute to more nuanced discussions about EBP.

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Nedlastingsdata er ikke tilgjengelig enda.

Publisert

2018-08-14

Hvordan sitere

Kvernbekk, T. (2018). Evidensbasert praksis: Utvalgte kontroverser. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 4. https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.1153

Utgave

Seksjon

Forskningsartikler

Nøkkelord:

evidens, kausalitet, mål-middel, skjønn, tiltaksintegritet, causality, evidence, fidelity, judgement, means-end, stability