Når ein engel går gjennom klasserommet: Vegar og omvegar mot ein meir performativ litteraturdidaktikk

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Andre formater

Publisert
2018-12-30
Seksjon
Forskningsartikler
Emneord (Nøkkelord)
Teksthending, norskfaget, læreplan, lesar-respons, emosjonar, literary events, Norwegian subject, curriculum, reader-response, emotions