Åpne barnehager som rekrutteringsarena for ordinær barnehage

  • Anne Sigrid Haugset Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Sammendrag

Åpne barnehager møter en forventning fra myndighetene om å være en rekrutteringsarena for ordinær barnehage. Forventningen er en naturlig forlengelse av barnehagen som første trinn i utdanningsløpet, men kan også oppleves problematisk fordi barnehagen er frivillig og deler av norsk barneomsorgspolitikk også betoner familiens rett til å velge den bort. I denne undersøkelsen gjør styrere i norske åpne barnehager vurderinger av barnehagen som rekrutteringsarena. Styrer i kommunale barnehager og barnehager med mange minoritetsspråklige brukere tror mest på rekrutteringseffekter i sin åpne barnehage. Flere kommunale enn menighetseide åpne barnehager har aktiviteter rettet mot rekruttering til ordinær barnehage. Datamaterialet viser at dilemmaet rundt rekruttering oppleves som av styrerne som «hvem av brukerne skal rekrutteres, og hvem skal støttes i valget sitt»? I dette spørsmålet bruker styrerne minoritetsspråklig bakgrunn som et av kriteriene. Det kan synes som det i hovedsak er minoritetsspråklige familier som blir aktivt oppmuntret til å søke barnehageplass.

(Published:  6 April 2016)

Citation: Anne Sigrid Haugset. «Åpne barnehager som rekrutteringsarena for ordinær barnehage.» Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 2, 2016, pp. 32-45. http://dx.doi.org/10.17585/ntpk.v2.109

Nedlastingsstatistikk
Totale nedlastinger:
Download data is not yet available.
Publisert
2016-04-06
Hvordan sitere
Haugset, A. S. (2016). Åpne barnehager som rekrutteringsarena for ordinær barnehage. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk Og Kritikk, 2(1). https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.109
Seksjon
Forskningsartikler