Leder

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk
Volum 7 | | s. 269270

Et tidsskrift for kritikk, åpenhet og undring

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge

*Korrespondanse: Einar Sundsdal, e-post: einar.sundsdal@ntnu.no

© 2021 Maria Øksnes & Einar Sundsdal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially, provided the original work is properly cited and states its license.

Citation: & . «Et tidsskrift for kritikk, åpenhet og undring» Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 7, , pp. 269270.

I mars 2015 ble de første artiklene i Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk publisert. Initiativtakerne til tidsskriftet var Einar Sundsdal (den gang Pedagogisk institutt, NTNU), Maria Øksnes (den gang Program for lærerutdanning, NTNU) og Lars Løvlie (Institutt for pedagogikk, UiO). I tillegg fikk tidsskriftet samlet et mangfold av pedagoger og utdanningsforskere fra Norge, Danmark og Sverige som dannet det første redaksjonsrådet.

Ambisjonen med tidsskriftet var å skape et rom for kritiske analyser av pedagogikk og utdanning i bred forstand. Vi ønsket å etablere et tidsskrift som la særlig vekt på betydningen av det kritiske for utviklingen av pedagogisk teori og praksis. Det var et ønske om å bidra til at fagkritikken – som tidligere var et betydelig tema i nordisk pedagogikk, men som nå er nærmest fraværende – kunne reetableres som sentralt refleksjonsrom. I tillegg var – og er – det i Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk en uttalt åpenhet for alternativer til den vitenskapelige artikkelen som sjanger for publisering av forskning. Særlig var essayet velkomment. Den nordiske pedagogikken har hatt en levende essaytradisjon – i den grad at noen av de mest leste tekstene på det pedagogiske feltet er nettopp essays – og den tradisjonen ønsket vi at tidsskriftet skulle bidra til å opprettholde. Ambisjonen var og er at tidsskriftet skulle bidra til en kritisk offentlighet der pedagogikkens ulike normative, samfunnsmessige, historiske, kulturelle og politiske dimensjoner kan settes under debatt.

I samarbeid med forlaget Cappelen Damm og med økonomisk støtte fra Pedagogisk institutt (NTNU), Program for lærerutdanning (NTNU) og Institutt for pedagogikk (UiO), ble tidsskriftet startet som et rent Open Access-tidsskrift. Dette ga mulighet til å tenke nytt om publisering. Det var på denne tiden vanlig å tenke nummer, men nå kunne vi publisere fortløpende når manus var akseptert. Dette ble den vanlige praksis. I tillegg har vi gjennom årene publisert en rekke temanummer. Den første tiden måtte tidsskriftet kreve publiseringsavgift, men har i de siste årene hatt økonomisk støtte fra NOS-HS, CERES og nå Unit. Dermed fikk vi anledning til å fjerne publiseringsavgiften for forfatterne.

Tidsskriftets leserkrets blir stadig større. Artikler publisert i NTPK finnes på en rekke pensumlister, de refereres i offentlige utredninger og setter dagsorden i den offentlige samtalen. Det er vi glade for. Samtidig inngår tidsskriftets publikasjoner i en forsknings- og publiseringsøkonomi som er i ferd med å løpe løpsk. Det er gode grunner til å ha et kritisk blikk på denne utfordringen og la den inngå i fagfellesskapets samtale. Enkelte har hevdet at alle pedagogiske innsikter allerede er formulert. Vi mener det fortsatt er verdifullt å holde åpent et rom der den pedagogiske samtalen i Norden kan føres med åpenhet, undring og nysgjerrighet.

Å være redaktør i et vitenskapelig tidsskrift har for vår del vært svært lærerikt. Det finnes dilemma som er gjentagende og det dukker stadig opp nye som redaktører må håndtere. Det har vært uvurderlig å ha mulighet til å diskutere ulike dilemmaer med medredaktører, medlemmer av redaksjonsrådet og representanter fra Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP, Cappelen Damm Akademisk).

Det er en tid for alt. Vi har valgt å tre av som redaktører i tidsskriftet sommeren 2021. Når vi nå trer av som redaktører vil vi benytte anledningen til å takke for godt samarbeid med gamle og nye redaktører, alle i forlaget som trodde på prosjektet og bidro til etableringen og til de som har fulgt oss i samarbeidet om å utvikle tidsskriftet. Ikke minst vil vi takke alle forskere og fagfeller som har stilt opp og bidratt til kvaliteten på det som publiseres i tidsskriftet.

Det er med visshet om at tidsskriftet er i gode hender vi overlater stafettpinnen til de nye hovedredaktørene Ilmi Willbergh og Pål Aarsand. Vi ønsker dere alt godt i arbeidet med å holde i hevd kritikken og pedagogikken!

Trondheim juni 2021

Maria Øksnes

Einar Sundsdal