Aasen, Wenche, AND Birkeland, Johanna. "Lengten etter barnehagekunnskap. Når erfarne assistenter ønsker å bli barnehagelærere" Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], Volume 4(14 August 2018)