Aasen, Wenche, & Johanna Birkeland. "Lengten etter barnehagekunnskap. Når erfarne assistenter ønsker å bli barnehagelærere." Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], 4 (2018): n. pag. Web. 20 Apr. 2019