Franck, Karianne. "«Hun er ikke så flink til å dele» En alternativ tilnærming til sosiale normer om deling i barnehagen." Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], Volume 4(21 June 2018)