Franck, Karianne. "«Hun er ikke så flink til å dele» En alternativ tilnærming til sosiale normer om deling i barnehagen.." Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], 4 (2018): n. pag. Web. 20 Apr. 2019