Franck, K. 2018 Jun 21. «Hun er ikke så flink til å dele» En alternativ tilnærming til sosiale normer om deling i barnehagen.. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. [Online] 4: