Franck, K. (2018). «Hun er ikke så flink til å dele» En alternativ tilnærming til sosiale normer om deling i barnehagen.. Nordisk Tidsskrift For Pedagogikk Og Kritikk, 4. doi:10.23865/ntpk.v4.958