FRANCK, Karianne. «Hun er ikke så flink til å dele» En alternativ tilnærming til sosiale normer om deling i barnehagen.. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, [S.l.], v. 4, june 2018. ISSN 2387-5739. Available at: <https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/958>. Date accessed: 20 apr. 2019. doi: https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.958.