Lindstøl, Fride. "Mellom risiko og kontroll – en studie av eksplisitte modelleringsformer i norsk grunnskolelærerutdanning" Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], Volume 3 Number 1 (21 December 2017)