Lindstøl, Fride. "Mellom risiko og kontroll – en studie av eksplisitte modelleringsformer i norsk grunnskolelærerutdanning." Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], 3.1 (2017): n. pag. Web. 20 May. 2019