Lindstøl, F. 2017 Dec 21. Mellom risiko og kontroll – en studie av eksplisitte modelleringsformer i norsk grunnskolelærerutdanning. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. [Online] 3:1