Lindstøl, F. (2017). Mellom risiko og kontroll – en studie av eksplisitte modelleringsformer i norsk grunnskolelærerutdanning. Nordisk Tidsskrift For Pedagogikk Og Kritikk, 3(1). doi:10.23865/ntpk.v3.734