Pettersvold, Mari, AND Østrem, Solveig. "Barnehagelærere med masterutdanning - potensial for å styrke profesjonen og ivareta barnehagens samfunnsmandat?" Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], Volume 4(28 May 2018)