Pettersvold, Mari, & Solveig Østrem. "Barnehagelærere med masterutdanning - potensial for å styrke profesjonen og ivareta barnehagens samfunnsmandat?." Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], 4 (2018): n. pag. Web. 20 May. 2019