Pettersvold, M., & Østrem, S. 2018 May 28. Barnehagelærere med masterutdanning - potensial for å styrke profesjonen og ivareta barnehagens samfunnsmandat?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. [Online] 4: