Pettersvold, M., & Østrem, S. (2018). Barnehagelærere med masterutdanning - potensial for å styrke profesjonen og ivareta barnehagens samfunnsmandat?. Nordisk Tidsskrift For Pedagogikk Og Kritikk, 4. doi:10.23865/ntpk.v4.720