PETTERSVOLD, Mari; ØSTREM, Solveig. Barnehagelærere med masterutdanning - potensial for å styrke profesjonen og ivareta barnehagens samfunnsmandat?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, [S.l.], v. 4, may 2018. ISSN 2387-5739. Available at: <https://pedagogikkogkritikk.no/index.php/ntpk/article/view/720>. Date accessed: 20 may 2019. doi: https://doi.org/10.23865/ntpk.v4.720.