Nome, Dag. "Kan Steinerskolens historie inspirere vår tids skoledebatt?" Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk [Online], Volume 3 Number 1 (23 May 2017)